Inn på tunet
21. april 2019

Velkommen Inn på Tunet!
På Uvdal Aktivitetsgård har vi nå jobbet med det som før het Grønn omsorg i mange år.
Vi er engasjert av Barnevernet i flere kommuner og har jevnlig hatt ungdommer på ferie/helge og besøkshjem.
i tilegg har flere institusjoner valgt å komme til oss på flere dagers opphold  for ulike gårdsaktiviteter. Fra mars 2007 har vi hatt fosterbarn på fulltid.
 
For å kunne jobbe med "Inn på Tunet" bør man være åpen, sosial, romslig og kunne ta ting litt på sparket.  Reidun lassegård, har  kurset seg i ulike emner for å lettere kunne sette seg inn i andres behov og situasjoner. Reidun lassegård er godkjent gjennom PRIDE -kurs og har lov å ta imot fosterbarn, i tilegg har hun kurset seg i Hest i psykiatrien og  vært med på  Inn på Tunet sin studiering, samt vært med på flere studieturer til andre "Inn på tunet"  tilbydere.
 
Hva Skjer nå ??  Høst 2007 og frem til høsten 2008 , Kurset "Gården som Pedagogisk Ressurs" det er tre helgesamlinger og innlevering av eksamensoppgave okt -08.  Så det er et spennende og lærerikt halvår i møte.  :-))
 
Inn På Tunet er  kort fortalt tilrettelagte/skreddersydde tilbud på gårdsbruket.
Det er i hovedsak tilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole, helse/sosialsektor, og barnevern i denne og andre kommuner.
 
 
Noe av det et Inn på tunet tilbud kan være:
 
* Arbeidstrening
* Aktiviteter for fysisk  syke mennesker
* Aktiviteter for psykisk syke mennesker
*Aktiviteter for skoler/barnehager 
* Demens pasienter.m.m
* Ungdommer med ulike tilpasningsbehov/adhd osv.
*læringsarena for ulike grupper/sosialt samvær.
 * osv.                                                                                 SE OGSÅ :  http://www.innpaatunet.no/
 
Sommeren 2007 fikk vi handicap rampe ved ridebanen, den er utrolig flott og letter påstigning.
 
 
Dyr er naturlige psykologer, de tar deg som du er og dømmer ingen.
                                                                                 
Dyr gir nærhet og varme uansett hvem du er eller hva du har opplevd.
                                                                                 
Det er vitenskapelig besvist at mennesker slapper bedre av med kjæledyr på fanget.
                                                                                  
Den opplevelsen man får ved å sitte oppe på en hest gir selvtillit, fysisk og psykisk styrke, mestringsfølelse og glede.
 
 
 
  
 Vi er medlemmer hos Hest og helse, klikk på logo for å lese mer
 
 
   
 
 

Uvdal Aktivitetsgård
3632 Uvdal
Mobil: 99540984 / 32743282
E-post: reidunlassegaard@hotmail.com