Inn på tunet
5. juni 2019

 
 Velkommen Inn på Tunet!
 
På Uvdal Aktivitetsgård har vi jobbet med det som før het Grønn omsorg i mange år.
Vi har jobbet for ulike kommuner og har jevnlig hatt barn og  ungdommer på dags/timesopplegg, ferier, helge og besøkshjem.
I tilegg har flere institusjoner valgt å komme til oss på flere dagers opphold  for ulike gårdsaktiviteter. 
 
For å kunne jobbe med "Inn på Tunet" bør man være glad i å jobbe med mennesker og dyr, trygg og tydelig, sosial, romslig, ha godt humør og kunne ta ting litt på sparket. 
 
Reidun lassegård er utdannet Agronom og barne og ungdomsarbeider med tileggsutdannelse innen rus og psykiatri, hun har fagbrev i hestefaget,  i tilegg har hun kurset seg i ulike fag for å lettere kunne sette seg inn i andres behov og situasjoner.
Reidun lassegård  har gjennomført  kursene: Hest i psykiatrien, gården som pedagogisk ressurs, ungdomslederkurs, traumebasert omsorg, cosp kurs, robuste familier m.m  Reidun lassegård har også hatt praksisperioder på Gaustad sykehus "stallen" der bruker de hest i behandling av rus og psykiatri pasienter, Reidun har også vært i praksis på Kirkens bymisjon i Oslo 24Sju, døgnåpen øyeblikksomsorg til de mest utsatte i Oslos gater.
Inn På Tunet er kort fortalt, tilrettelagte/skreddersydde tilbud på gårdsbruket.
 
 
Noe av det et Inn på tunet tilbud kan være:
 
Arbeidstrening.
Aktiviteter for fysisk  syke mennesker.
Aktiviteter for psykisk syke mennesker
Aktiviteter for skoler/barnehager. 
Demens pasienter.
Barn/Ungdommer med ulike tilpasningsbehov/adhd osv.
Læringsarena for ulike grupper/sosialt samvær.
Alternative skoledager. 
Tilrettelagte opplegg for psykisk utviklingshemmede.
 
     
Sommeren 2007 fikk vi handicap rampe ved ridebanen, den er utrolig flott og letter påstigning.
 
 
Dyr er naturlige psykologer, de tar deg som du er og dømmer ingen.
                                                                                 
Dyr gir nærhet og varme uansett hvem du er eller hva du har opplevd.
                                                                                 
Det er vitenskapelig besvist at mennesker slapper bedre av med kjæledyr på fanget.
                                                                                  
Den opplevelsen man får ved å sitte oppe på en hest gir selvtillit, fysisk og psykisk styrke, mestringsfølelse og glede.
 
 
 
  
 Vi er medlemmer hos Hest og helse, klikk på logo for å lese mer
 
 
   
 
 

Uvdal Aktivitetsgård
3632 Uvdal
Mobil: 99 54 09 84 
E-post: reidun@aktivitetsgard.no