VELKOMMEN TIL UVDAL AKTIVITETSGÅRD
5. juni 2019

                                        

 
Uvdal Aktivitetsgård ligger i naturskjønne omgivelser ved inngangsporten til Hardangervidda. Vi er tredje generasjon som eier og driver gården  Vi disponerer 50 mål dyrket mark, 400 mål skog, 3000 mål fjellterreng, seterhytte på fjellet og jakt på elg, rein og småvilt.   

 
Numedal er det dalføret i Norge med flest bevarte trebygninger fra middelalderen, deriblant fire vakre stavkirker. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger i Kommunen vår. Vakre numedalslaagen starter på Hardangervidda og strekker seg helt ned til Larvik.
 
Litt om oss som bor her                      
Reidun Lassegård 
 

Mail: reidun@aktivitetsgard.no
     Tlf: 99 54 09 84   
 
 

               

 

Uvdal Aktivitetsgård
3632 Uvdal
Mobil: 99 54 09 84 
E-post: reidun@aktivitetsgard.no